image_pdfimage_print

Del programa de Salut Activa, que fins ara englovaba les Jornades de Salut Activa i la Taula Sectorial d’Atenció a la Infància i adolescència, sorgeix la necessitat d’ampliar l’abast d’aquest projecte i centrar el conjunt d’actuacions de prevenció de riscos psicosocials i de salut dels adolescents i joves en el reforç de les competències i habilitats emocionals d’aquests.

És per això que hem rebatejat el programa amb el nom “No perdis el Nord!, Programa de suport a l’educació emocional per a adolescents”.

Aquest programa planteja quatre línies d’acció destinades cadascuna a un segment de població:

Alumnes de secundària

Consulteu el programa d’activitats i les Jornades adreçats als alumnes

Professorat

Formació per a educadors
«Com treballem l’educació emocional amb adolescents?»

Pares i mares

Activitats i recursos adreçats als pares i mares

Ciutadania

Compartiu les vostres experiències vitals que us han ajudat a no perdre el Nord! 😉

Antecedents i nou plantejament del projecte

Propostes de canvi per al programa Salut Activa

Des del curs 2014-15 i següents s’ha proposat aprofundir el treball iniciat durant aquests anys amb el programa Salut Activa, amb la voluntat de millorar la contribució que el conjunt d’agents participants fem en la tasca d’educar els joves en temes que afecten el seu desenvolupament personal.

La intenció és aconseguir un treball més complet i interdisciplinar que no vagi dirigit només als joves sinó a tota la comunitat educativa (alumnes, professors, pares, AMPA’s…) i  que, a més a més, faciliti la feina als educadors dotant-los d’una formació específica i d’eines pràctiques per abordar el repte educatiu de reforçar alguns aspectes del desenvolupament personal dels alumnes.

Després de fer una revisió de les anteriors edicions de Salut Activa i de fer una reflexió sobre cap a on volem anar i el que ens agradaria aconseguir amb aquest projecte, pensem que podria ser molt positiu introduir una serie de canvis que complementarien la jornada que ja coneixem.

Així doncs, les propostes serien:

1 – Estendre el treball del programa de Salut Activa al llarg del curs escolar, per exemple en les tutories, i vincular en la mesura del possible el programa amb altres actuacions, dins i fora l’aula, a fi de millorar la coordinació i coherència de les actuacions que entre tots realitzem en aquest àmbit.

2 – Orientar les actuacions del programa Salut Activa en el marc d’un model integral d’educació d’habilitats per a la vida (OMS 1993) que contempla el desenvolupament personal, el foment d’estils de vida saludable i la cohesió social. De forma específica es tracta de desplegar un programa que abordi les competències 5 i 8 del currículum escolar vigent: Competència social i ciutadana (5), Competència per a l’autonomia i iniciativa personal (8) i que hauria d’intentar donar resposta pràctica als reptes de promoure les següents habilitats:

  • L’autoconeixement
  • Empatia
  • Comunicació assertiva
  • Relacions positives / relacions entre iguals
  • Autonomia i responsabilitat en la presa de decisions
  • Resolució de conflictes i problemàtiques
  • Gestió i expressió de les emocions i els sentiments
  • Gestió de la tensió, l’estrès i entrenament de la resiliència
  • Pensament creatiu
  • Pensament crític
  • Reflexió en valors
  • Coneixement del món i context actual

De forma genèrica es vol reforçar l’autoestima dels alumnes, l’autoconeixement, el judici crític cap a un mateix i els altres, entrenar la voluntat i l’esperit de superació, promoure l’autonomia, les capacitats relacionals i fer-los conscients de la vivència del procés d’aprenentatge.

 

I de forma específica es vol:

 • Implicar els alumnes en el disseny, coordinació i avaluació de la proposta mitjançant els tutors i els delegats de curs.
 • Implicar els tutors del curs per tal que puguin ser el referent del projecte davant dels alumnes.
 • Implicar els pares i mares a través de l’AMPA, ja sigui amb sessions formatives, xerrades, tallers…
 • Facilitar eines, recursos i suport als tutors per a poder desenvolupar la proposta educativa en el marc de les hores de tutoria amb els alumnes
 • Complementar la tasca dels tutors amb el suport d’agents i professionals externs (Oferta formativa de Joventut, Diputació de Lleida, recursos de Salut, recursos de  Mossos Esquadra, entitats sense ànim de lucre, etc.)

Formulari de contacte

12 + 14 =

Aquest programa es coordina des de la Taula setorial d’atenció a la infància i adolescència formada pels Centres d’educació secundària de Sort i Esterri d’Àneu, els Serveis Socials, l’Oficina Jove, l’Àrea bàsica de Salut, els Mossos. Hem d’agraïr a tots ells que aquest projecte sigui possible!

 

logos