image_pdfimage_print

Curs per educadors 2014-15: Com treballem l’educació emocional amb adolescents?

fulleto_salutactiva

fulleto_salutactiva2

BLOC 1 • AUTOCONEIXEMENT

 • Qui sóc, on vaig i amb qui
 • Descobriment d’un mateix
 • Consciència de punts forts i dèbils

BLOC 2 • L ‘EDUCACIÓ EMOCIONAL

 • Importància
 • Objectius
 • Les emocions, què són, quines són i com funcionen
 • Gestionar i expressar les emocions

BLOC 3 • TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

 • Origen
 • Tipus d’intel·ligències
 • Taula resum de les intel·ligències múltiples

BLOC 4 • LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

La intel·ligència intrapersonal

 • L’autoestima
  • Elements que intervenen en la seva formació
  • Característiques de les persones amb bona autoestima
 • L’autoregulació
  • Tècniques d’autocontrol
 • La motivació
 • L’optimisme

La intel·ligència interpersonal

 • L’empatia
  • L’escolta activa
 • L’assertivitat
  • Característiques de les conductes assertiva, passiva i agressiva
  • Característiques de les persones assertives
  • Tècniques assertives

BLOC 5 • L’EDUCACIÓ EMOCIONAL A L’INSTITUT

 • L’educació emocional i el currículum
  • Justificació i avantatges
  • Com i quan cal treballar-la
  • La implicació de les famílies
  • Com l’apliquem?
  • Crear un bon ambient a l’aula
  • La nostra relació amb l’alumnat
  • Foment de l’atenció i la reflexió
 • Les habilitats socials
  • Objectius
  • Importància
  • Programa d’habilitats socials
  • Resolució de conflictes
  • Actituds davant un conflicte
  • Com treballar la resolució de conflictes

A càrrec de Carina Gabriel, psicòloga

DADES BÀSIQUES DEL CURS

El curs consta de 30h (21h lectives i 9 de treball autònom) repartides en 7 sessions i està previst que es desenvolupi els dimecres de 16 a 19h, del 8 d’octubre al 19 de novembre de 2014 al Telecentre de Sort (Pallars Sobirà).

Descarrega fulletó en pdf

Avaluació del curs