Taller TIC

image_pdfimage_print

La proposta de treball pel taller TIC de la Jornada és la següent:

Fem els grups

Mentre entren a la sala 1 pel joc del posicionament, assignem els 3 grups per la resta de tallers amb retoladors assignant un número per grup: 1, 2 i 3 que començaran respectivament pels tallers 1, 2 i 3.

 • Responsable: Aram
Horari Taller 0 Taller 1 Taller 2 Taller 3
De 10 a 10.15h Grup 1, 2 i 3
De 10.15 a 10.30h Grup 1 Grup 2 Grup 3
De 10.30 a 10.45h Grup 3 Grup 1 Grup 2
De 10.45 a 11h Grup 2 Grup 3 Grup 1
De 11 a 11.15h

0- Joc del posicionament (de 10 a 10.15h)

El dinamitzador llegeix algunes afirmacions més o menys provocatives sobre com afecten les TIC a diversos àmbits i aspectes de la vida quotidiana i els alumnes s’han de posicionar físicament més aprop del totalment d’acord o totalment en desacord (situats com a cartells a ambdós extrems de la sala) o en posicions intermitges segons el seu criteri individual. El dinamitzador dona veu aleatòriament als nanos en posicions diferenciades procurant fer participar tothom fins que el discurs se satura (ja no surten opinions diferenciades). La idea és que aquest taller el fa tot el grup conjuntament i la resta es fa per grups.

 • Dinamitzador del taller: Tots junts (cada dinamitzador pot llegir algunes frases)
 • Suport Vídeo: Xavier Català
 • Grup: Sencer 23 / 29 alumnes
 • Material necessàri: Cartells (ACORD, DESACORD) i cinta aïllant blanca o negre o una corda o res. Falta recopilar afirmacions per a posicionar-se.
 • Sala destinada: Sala de Jocs (lliure d’obstacles)

1- El joc dels plafons temàtics

amb dues cares (positiu i negatiu) on enganxar idees (en positiu i negatiu) sobre com les TIC han revolucionat o poden revolucionar diversos àmbits (treball i economia, relacions personals i oci, política i democràcia, educació i coneixement).

 • Dinamitzador del taller: Laura Masó
 • Suport foto: Xavier Català
 • Grup: partit en 3 uns 7-10 alumnes
 • Material necessàri: paper reciclat DIN A5  (falta preparar-lo), paper d’embalar, retoladors de colors i gomets. Falta un celo per penjar paper d’embalar a la paret.
 • Sala destinada: Sala de Jocs (ha de tenir parets lliures per penjar els papers).

2- Realitzar un prospecte mèdic

Sobre diverses problemàtiques a escollir (mínim 4) cal que el grup de nanos identifiqui possibles símptomes (de més lleus i de més greus) i que proposin (o receptin) recomanacions per fer-hi front.

 • Dinamitzador del taller: Laia Sera
 • Grup: partit en 3 uns 7-10 alumnes
 • Material necessàri: Bolígrafs i plafó de cartró pluma negre amb full A3 del prospecte (almenys 1 per grup). Falta definir problemàtiques, imprimir els cartells i preparar un bolígraf.
 • Sala destinada: Biblioteca o Ludoteca

3- Realitzar un «salvapantalles» divulgatiu

En funció d’un grup d’interès, els seus objectius i un públic destinatari.

 • Dinamitzador del taller: Aram López
 • Grup: partit en 3 uns 7-10 alumnes
 • Material necessàri: Portàtil, connexió a internet (si pot ser), banc d’imatges pre-sel·leccionades.
 • Sala destinada: Sala d’ordinadors amb connexió a internet

I si sobrés temps podem afegir el taller del …

Plafó de les identitats digitals

Amb post-it de colors cada alumne escriu el nom d’usuari del seu perfil digitial de les diverses xarxes socials a les què està registrat o que usa més (twitter, facebook, google, tuenti, linkedin, wordpress, …)

 • Dinamitzador del taller: Verònica Rapalino ??
 • Material necessàri: Post-it de colors, bolígrafs i pissarra de paper d’embalar
 • Sala destinada: